Vipdong

Tên dịch vụVipdong
Số điện thoại0585467439
URL WEBhttps://vinadong.com/vipdong
Hạn mức vay10,000,000đ
Thời hạn vay91 ngày – 36 tháng
Lãi suất19.2%/năm

[Chú ý]

Dịch vụ này không thể xác nhận thông tin chi tiết về thông tin công ty(Giấy đăng ký kinh doanh, mã số thuế) vv…

Có khả năng là không rõ ràng, nếu người dùng lo lắng, vui lòng tìm kiếm các dịch vụ vay khác như ngân hàng, FE Credit...

H5 Vay tiền
H5 Vay tiền nhanh